Pamięć dla Przyszłości - O projekcie

O projekcie „Pamięć dla Przyszłości”


Projekt „Pamięć dla Przyszłości” jest realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dzieci Holocaustu” w Polsce od 2003 r.

Służy wsparciu i przygotowaniu szkół do organizacji przedsięwzięć edukacyjnych związanych z obchodami Dnia Pamięci o Holocauście i przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości.

Składa się z dwóch etapów: szkolenia dla nauczycieli oraz przygotowania i przeprowadzenia przez zespoły szkolne projektów edukacyjnych dotyczących Dnia Pamięci o Holocauście.

Od początku celem projektów było upowszechnianie wiedzy o Holocauście i budowanie pamięci o wojennych losach narodu żydowskiego. Kolejne jego edycje sprzyjały kształtowaniu pogłębionej refleksji na temat konsekwencji, jakie Zagłada pozostawiła w świadomości Ocalonych i następnych pokoleń.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, biorący udział w projektach edukacyjnych „Pamięć dla Przyszłości”, mogli:

  • lepiej zrozumieć współczesną historię Polski,
  • odkrywać lokalne historie związane z tematem,
  • pogłębić zrozumienie złożoności faktów historycznych oraz umiejętność analizy historii Żydów polskich,
  • lepiej zrozumieć historyczne wydarzenia i ich kontekst,
  • wzbudzić u siebie szacunek wobec ludzi starszych i ich trudnej historii,
  • pogłębić umiejętność bycia otwartym na inność.

Podejmowane działania wykorzystywane były w realizacji Dni Pamięci o Holocauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości, obchodzonych 19 kwietnia.