Pamięć dla Przyszłości - Komiks

Konkurs „Pamięć dla Przyszłości”:
„Jan Karski – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”

dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych

Organizatorzy Konkursu:
Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji, Muzeum Historii Polski, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich.

Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na postać Jana Karskiego, emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, w związku z ustanowionym przez Sejm RP Rokiem Jana Karskiego oraz zachęcenie szkół do upamiętnienia tej postaci w formie komiksu, a następnie zaprezentowanie go w ramach szkolnych obchodów Dnia Pamięci o Holocauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu od trzech do pięciu jednostronnych plansz komiksu w formacie A4, upamiętniających postać Jana Karskiego, wykonanych w dowolnej technice.

fragmenty regulaminu konkursu


W Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie udział w konkursie wzięły dwie grupy licealistów pod opieką pani Agnieszki Maczkowskiej, nauczycielki języka polskiego.

Powstały dwa komiksy:

„Patrz i zapamiętaj”.
Ic: Klaudia Burda, Adrianna Burno, Karolina Czechowska

„O tym zapomnieć nie wolno”.
IId: Magdalena Chciałowska, Klaudia Luśnia, Magdalena Luśnia, Monika Piętka, Szymon Głowala, Łukasz Wasilka

Prace zostały zaprezentowane uczniom, nauczycielom i dyrekcji szkoły podczas Dnia Pamięci o Holocauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości 29 kwietnia 2014r.

Uczniowie opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z tworzeniem komiksów i o tym, kim dla nich stał się Jan Karski.

Realizacja projektu „Pamięć dla Przyszłości” w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie ma różne cele, m.in.:

 • upamiętnienie postaci Jana Karskiego
 • popularyzowanie wiedzy o Janie Karskim; zachęcenie młodych ludzi do poznawania postaci emisariusza, inspirowanie do samodzielnych poszukiwań różnych źródeł wiedzy o kurierze Polskiego Państwa Podziemnego
 • poszerzenie wiedzy o trudnej historii II wojny światowej
 • poszerzenie wiedzy o Holocauście
 • wzbogacenie wiedzy o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
 • rozumienie złożoności faktów historycznych; docenienie wagi wiedzy historycznej
 • kształtowanie postawy wrażliwości na drugiego człowieka, otwartości na inność, zainteresowania innością; postawy empatii wobec ludzi cierpiących i upokarzanych
 • kształtowanie postawy szacunku wobec ludzi, którzy w nieludzkich warunkach wykazali się odwagą i działaniem, którzy nie godzili się na zło
 • promowanie postawy czynnej
 • wykorzystanie tematu konkursu w realizacji Dnia Pamięci o Holocauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości
 • uwrażliwienie na konieczność przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości.